JUMP 籃球抗毒計劃II:三人籃球邀請賽暨分享會

JUMP 籃球抗毒計劃II:三人籃球邀請賽暨分享會 係18/1 已經順利完成左喇🎉🎉🥳

當日既相,影片花絮,數據等既野,已經放左上網站喇!

有興趣就禁入去睇下佢地既成果啦٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و

👉🏼JUMP 籃球抗毒計劃II

#南南自語
#bgca
#bgcasd
#jump